Tingimused

1. Üldtingimused

 • Müügitingimused kehtivad lebokott.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Lebokott OÜ (edaspidi Lebokott.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
 • Lebokott.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.               
 • Lebokott.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.

 

2. Müügilepingu jõustumine

 • Lebokott.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Lebokott.ee arvelduskontole.
 • Lebokott.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

3. Hinnad

 • Kõik Lebokott.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 • Lebokott.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

4. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

 • Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
 • Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

 

5. Kohaletoimetamine

 • Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Lebokott.ee tellimuse ning asetab kauba Kliendi poolt soovitud Itella SmartPOST pakiautomaati.
 • Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Lebokott.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
 • Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud

 

6. Tagastamisõigus

 • Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda tootest 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 • Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
 • Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
 • Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@lebokott.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit. Kaup tagastatakse 14 päeva möödumisel taganemisvalduse kättesaamisest.

 

7. Pretensioonide esitamine

Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Lebokott.ee'd probleemist e-posti aadressil info@lebokott.ee.

Lebokott.ee ei vastuta:

 • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
 • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 

8. Vastutus ja vääramatud jõud

 • Lebokott.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote viibimine on tingitud asjaolust, mida Lebokott.ee ei saanud mõjutada/ ette näha.

 

9. Privaatsus

 • Lebokott.ee veebilehe kasutamisega annab Klient teadliku nõusoleku Lebokott.ee’le enda isikuandmete töötlemiseks.
 • Lebokott.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

 

10. Muud tingimused

 • Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse ning Lebokott.ee’l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.